Abdulgani GÜNGÖRDÜ

                                                                            

                             Abdulgani GÜNGÖRDÜ
                                            Başkan Yardımcısı                  
                                                                                                                                             

Abdulgani GÜNGÖRDÜ, 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1992-1996 yılları arası özel sektörde görev yaptı; ayrıca bu dönemde askerlik hizmetini tamamladı. 1997 yılında Gümrük Müsteşarlığında memur olarak görev yaptı. 1998 yılında Rekabet Uzman Yardımcısı olarak başladığı Rekabet Kurumunda sırasıyla Rekabet Uzmanı, Rekabet Başuzmanı, Mesleki Koordinatör, Kararlar Dairesi Başkanı ve I. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 19.09.2018 tarihinde Rekabet Kurulu kararı ile Başkan Yardımcısı olarak atandı.

2005-2006 yılları arasında İngiltere’de Essex Üniversitesi Hukuk Fakültesinde AT Hukuku Yüksek Lisansını (LL.M.) tamamlayan Abdulgani GÜNGÖRDÜ, halen Hacettepe Üniversitesinde Maliye Doktora Programında tez aşamasındaki çalışmasına devam etmekte ve YDS-B düzeyinde İngilizce bilmektedir.