Kurul Kararı

Kurul Karar No : 18-41/656-320 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 1.11.2018
Mobilya hammaddesi olan sünger sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyatlarını artırdığı iddiası.

Davalar