Stratejik Plan

Kurumumuz, yasal zorunluluk olmamasına rağmen, yasal zemini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu olan ve faaliyetlerin belirlenen vizyon, misyon ve ilkeler çerçevesinde, bir stratejik plana ve bu plan ile tespit edilen amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dayalı olarak, planlı ve programlı bir şekilde yürütülmesi anlayışı doğrultusunda her 5 yılda bir stratejik plan hazırlamaktadır. Halen 2014-2018 dönemini kapsayan “Rekabet Kurumu Stratejik Planı” yürürlüktedir.