Mercedes-Benz Türk A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı. (31.8.2018)

Mercedes-Benz Türk A.Ş.'nin beton pompası üreticileriyle yaptığı anlaşmalar ve bu üreticilere yönelik uyguladığı indirim sistemleri yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 

27.08.2018 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Mercedes-Benz Türk A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal etmeğine, dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 27.08.2018 tarih, 18-29/498-239 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.