Koninklijke Philips N.V. ve Türk Philips A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. (31.12.2019)

Koninklijke Philips N.V. ve Türk Philips A.Ş.’nin standart belirleyen ilgili kuruluşa beyan ettiği altyazı teknolojisine ilişkin standarda esas patentlerini adil, makul ve ayrımcı olmayan koşullarla lisanslayacağına dair taahhüdüne aykırı davranmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

26.12.2019 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Koninklijke Philips N.V.’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine, Türk Philips A.Ş.’nin ise 4054 sayılı Kanun’u ihlal etmediğine karar verildi.

Yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 26.12.2019 tarih, 19-46/790-344 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.