OECD Toplantısına Katılım (22.7.2019)

03-07 Haziran 2019 tarihlerinde OECD Rekabet Komitesi ile bu Komiteye bağlı 2 No’lu Çalışma Grubu ve 3 No’lu Çalışma Grubu tarafından OECD’nin Paris/FRANSA’daki merkezinde gerçekleştirilen yılın ilk toplantısına Kurumumuzu temsilen Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Kürşat ÜNLÜSOY, Rekabet Uzmanı Beyza ERBAYAT ve Rekabet Uzman Yardımcıları Nezir Furkan KIRAN, Cüneyd DAL ile Çiğdem KIR katıldı.

Toplantılarda “Kamu tarafından finanse edilen eğitim pazarları”, “Rekabet vakalarında mahkemelerin denetim standardı”, “Fikri mülkiyet haklarının lisanslaması ve rekabet hukuku”, “Emek piyasalarında pekabet meseleleri”, “Finans piyasalarında dijital bozulma” ve “Teknoloji, medya ve telekomünikasyon sektörlerinde dikey birleşmeler” konuları görüşüldü. Oturumlarda çeşitli ülke rekabet kurumları, rekabetle ilişkili dernek ve örgütler, iş dünyası temsilcileri ile tartışılan konularda uzman akademisyenler yer aldı. Kurumumuzun “Emek piyasalarında pekabet meseleleri” ve “Finans piyasalarında dijital bozulma” konulu toplantı için verdiği katkıya ve toplantı hakkındaki daha fazla bilgiye http://www.oecd.org/daf/competition/roundtables.htm bağlantısından ulaşılabilir.