Van Doğalgaz ve Mekanik Tesisat Firmaları Mesleki Dayanışma Derneği Hakkında Soruşturma Açıldı (10.7.2019)

Van Doğalgaz ve Mekanik Tesisat Firmaları Mesleki Dayanışma Derneğinin fiyat tespiti yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 20.06.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak; Van Doğalgaz ve Mekanik Tesisat Firmaları Mesleki Dayanışma Derneği hakkında soruşturma açılmasına, 19-22/339-M sayı ile karar verdi.
 

* Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.