Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, TÜRSAB Seyahat Acentaları Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Turser-Tursav Servis Sigorta Acenteliği Ltd. Şti. ve Gulf Sigorta A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 3 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. (29.8.2018)

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin, Hac ve Umre seyahati düzenleyen acentelerin tur öncesi yaptırmak zorunda olduğu paket tur sigorta poliçesini kendi iştiraki olan bir teşebbüsten almayı zorunlu kılmak, hizmet bedeli adı altında tahsil edilen bedeli bazı acentelerden almayarak ayrımcılığa sebebiyet vermek, Suudi Arabistan’daki taşıma/servis ve yemek hizmetinin de kendisi tarafından belirlenen teşebbüslerden satın alınmasını şart koşmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 3 Ekim 2018 tarihinde saat 14.00’de yapılacak.

 

Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 24 Eylül 2018 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.