OECD Rekabet Komitesi (7.3.2019)

OECD Rekabet Komitesi tarafından OECD’nin Paris/FRANSA’daki Genel Merkezinde 26-28 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenen toplantı ve Çalıştaylara Rekabet Kurumunu temsilen Rekabet Uzman Yardımcısı Çiğdem Gizem OKKAOĞLU ve Merve BİROĞLU katılmıştır.

Söz konusu toplantılarda tartışılan ana konular "İlaç Pazarlarında Rekabet ve Fikri Mülkiyet Alanlarında Karşılaşılan Zorluklar”, “İlaç Pazarlarında Aşırı Fiyatlama”, “E-ticarette Dikey Kısıtlamalar”, “Dijital Pazarlarda Fiyat Dışı Rekabet”, “Bildirim Zorunluluğu Olmasına Karşın Birleşme İşleminin Gerçekleştirilmesi ve Birleşme İşlemi Kapanışı Öncesi Bilgi Paylaşımı” ve “Devlet tarafından Finanse Edilen Pazarlarda Rekabet” olarak sıralanabilir.

“İlaç Pazarlarında Rekabet ve Fikri Mülkiyet Alanlarında Karşılaşılan Zorluklar” konulu Çalıştayda, Çiğdem Gizem OKKAOĞLU tarafından geciktirme-için-ödeme (pay-for-delay) anlaşmalarına ilişkin olarak Türkiye tecrübelerinin anlatıldığı bir sunum yapılmıştır. 

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen sunumlara ve ilgili dokümanlara http://www.oecd.org/daf/competition/ bağlantısından ulaşılabilir.