Kurul Kararı

Kurul Karar No : 19-22/340-154 Kurul Karar Türü : Birleşme ve Devralma Kurul Karar Tarihi : 20.6.2019
WYG plc.’nin tek kontrolünün Tetra Tech UK Holdings Limited aracılığıyla Tetra Tech, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.

Davalar