Kurul Kararı

Kurul Karar No : 19-24/371-169 Kurul Karar Türü : Birleşme ve Devralma Kurul Karar Tarihi : 4.7.2019
Asav Lojistik Hizmetleri A.Ş.’nin tek kontrolünün Kerry Logistics Central Europe GMBH tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.

Davalar