Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 17.1.2020 Dosya No : 2020-2-1
Niteliği : Devralma Pazar : Yedekleme ve kurtarma çözümleri pazarı
Veeam Software Holding Limited-Insight Holdings Group, LLC
Tarih : 17.1.2020 Dosya No : 2020-5-007
Niteliği : Devralma Pazar : Turizm, Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri
AX Girişim Danışmanlığı A.Ş, LLC NTC Intourist,ITC Travel Investments S.L
Tarih : 15.1.2020 Dosya No : 2020-4-004
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Otomotiv
Peugeot S A Şaft Groupe S. A.
Tarih : 14.1.2020 Dosya No : 2020-5-006
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Demir Çelik ve Diğer Metaller
JFE Steel Corporation - SGIS Songshan Co.,Ltd. - Baosteel Special Steel Shaoguan Co.,Ltd.
Tarih : 10.1.2020 Dosya No : 2020-5-005
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Gayrimenkul Faaliyetleri
Generali Real Estate S.p.A. - Apleona Real Estate GmbH
Tarih : 9.1.2020 Dosya No : 2020-5-004
Niteliği : Devralma Pazar : Gayrimenkul Faaliyetleri
Generali SCF S.a.r.l , Union Investment Real Estate GmbH
Tarih : 9.1.2020 Dosya No : 2020-4-002
Niteliği : Birleşme Pazar : Finans
Actus Portföy Yönetimi A.Ş. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
Tarih : 7.1.2020 Dosya No : 2020-5-003
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Çakmak Üretim ve Tic., Sebad Çakmak Sınai ve Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş. ve Can Uluslararası Yatırım Holding A.Ş.
Tarih : 31.12.2019 Dosya No : 2019-5-059
Niteliği : Devralma Pazar : Turizm, Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri
Fairmont Hotels, Parks Ottom, Accor Management ve Oxford (omers realty, CRRLP ve Hotels Trust)
Tarih : 25.12.2019 Dosya No : 2019-4-088
Niteliği : Devralma Pazar : Finans
Koç Holding A.Ş. Yapı Kredi Bankası A.Ş. Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Uni Credit S.p.A. Koç Holding Emeklilik ve Yardım Sandığı Vakfı Kök Ziraat Turizm San. ve Tic.A.Ş.