Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 11.12.2019 Dosya No : 2019-4-84
Niteliği : Devralma Pazar : Otomotiv
- Faurecia SE - SAS Autosystemtechnik GmbH & Co.KG - Faurecia Automotive GmbH - Continental Automotive GmbH
Tarih : 10.12.2019 Dosya No : 2019-4-83
Niteliği : Devralma Pazar : Otomotiv
-Disa Uluslararası Ticaret A.Ş. -KORAY KURU -Adnan KURU -Ayhan KURU
Tarih : 9.12.2019 Dosya No : 2019-2-043
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Bilgisayar programlama faaliyetleri, diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri, başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri
Polis Bakım ve Yardım Sandığı-HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ
Tarih : 6.12.2019 Dosya No : 2019-3-74
Niteliği : Devralma Pazar : Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları etleri hariç)
Bonfilet Et Sanayi ve Tic. A.Ş., Pasha Investments Limited Liability Company
Tarih : 4.12.2019 Dosya No : 2019-3-73
Niteliği : Devralma Pazar : Temel eczacılık ürünlerinin imalatı
Yamma Investments, Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Aset İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Adilna İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Tarih : 3.12.2019 Dosya No : 2019-2-042
Niteliği : Devralma Pazar : Pazar tanımı yapılmamıştır.
Clayton, Dubilier & Rice LLC-Anixter International Inc.
Tarih : 2.12.2019 Dosya No : 2019-3-72
Niteliği : Devralma Pazar : HTM Organize Perakende Pazarı
Migros Ticaret A.Ş., Dörtler Tüketim ve Gıda Maddeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tarih : 29.11.2019 Dosya No : 2019-5-054
Niteliği : Birleşme Pazar : Diğer
Üntes Isıtma Klima Soğutma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Üntes VRF Klima Sistemleri Anonim Şirketi
Tarih : 29.11.2019 Dosya No : 2019-5-053
Niteliği : Birleşme Pazar : Demir Çelik ve Diğer Metaller
British Steel Limited ve Jingye Group Co., Ltd.
Tarih : 29.11.2019 Dosya No : 2019-1-81
Niteliği : Devralma Pazar : Enerji
-Beşiktepe Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. -Kangal Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. -İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu