Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 24.12.2019 Dosya No : 2019-1-92
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Kimyasal Ürünler
Prime Overseas Holdings LLC Hayim Pinhas Kimyevi ve Maden Mamülleri İhracat ve İthalat Anonim Şirketi
Tarih : 24.12.2019 Dosya No : 2019-1-91
Niteliği : Devralma Pazar : Enerji
Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi A.Ş. İmbat Enerji A.Ş.
Tarih : 23.12.2019 Dosya No : 2019-5-057
Niteliği : Devralma Pazar : İnşaat İşleri Pazarı
Astaldi S.P.A., IC İçtaş İnşaat A.Ş
Tarih : 17.12.2019 Dosya No : 2019-4-086
Niteliği : Devralma Pazar : Sigortacılık
Daimler AG Swiss Re Ltd.
Tarih : 17.12.2019 Dosya No : 2019-1-88
Niteliği : Birleşme Pazar : Kimyasal Ürünler
Nippon Shokubai Co., Ltd. (“Nippon”) Sanyo Chemical Industries, Ltd.
Tarih : 16.12.2019 Dosya No : 2019-3-77
Niteliği : Devralma Pazar : Temel eczacılık ürünlerinin imalatı
Elanco Animal Health Inc., Bayer AG
Tarih : 16.12.2019 Dosya No : 2019-2-045
Niteliği : Devralma Pazar : Medya pazarlama, pazarlama iletişim hizmetleri, dış kaynaktan pazarlama tedariki hizmetleri
HH Global Group, Ltd.-The Blackstone Group, Inc.
Tarih : 11.12.2019 Dosya No : 2019-1-84
Niteliği : Devralma Pazar : Madencilik
Outotec Metso
Tarih : 10.12.2019 Dosya No : 2019-1-83
Niteliği : Devralma Pazar : Elektrik, Gaz, Buhar Üretimi ve Dağıtımı
Daiwa Energy & Infrastructure Co. Ltd Aquila Capital Holding GmbH
Tarih : 9.12.2019 Dosya No : 2019-2-043
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Bilgisayar programlama faaliyetleri, diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri, başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri
Polis Bakım ve Yardım Sandığı-HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ