Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 8.11.2019 Dosya No : 2019-3-68
Niteliği : Devralma Pazar : Temel eczacılık ürünlerinin imalatı
Upjohn Inc., Mylan N.V.
Tarih : 6.11.2019 Dosya No : 2019-1-72
Niteliği : Devralma Pazar : Kimyasal Ürünler
Omnova Solutions, Inc. (“Omnova”) Synthomer plc (“Synthomer”)
Tarih : 25.10.2019 Dosya No : 2019-3-61
Niteliği : Devralma Pazar : Optik Ürünlerin Perakende Satışı
EssilorLuxottica S.A., HAL Optical Investments B.V., GrandVision N.V.
Tarih : 21.10.2019 Dosya No : 2019-1-68
Niteliği : Devralma Pazar : Madencilik
-Kümaş Manyezit Anonim Şirketi -RHI Magnesita GmbH
Tarih : 9.10.2019 Dosya No : 2019-4-066
Niteliği : Devralma Pazar : Finans
Brookfeld Asset Management Inc. Clarios International LP
Tarih : 30.9.2019 Dosya No : 2019-1-63
Niteliği : Devralma Pazar : Kimyasal Ürünler
-Solvay SA -Domo Chemicals GmbH
Tarih : 26.9.2019 Dosya No : 2019-2-031
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Etkilenen pazar yok
NUROL Teknoloji Sanayi ve Madencilik Tic. AŞ, Abdul Latif Jameel Commercial Development Company Limited