D-Market Elektronik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ve Anka Mobil Tedarik A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı (10.7.2019)

D-Market Elektronik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ve Anka Mobil Tedarik A.Ş. tarafından en çok kayrılan müşteri şartı uygulamaları, ayrımcılık, marka içi rekabeti kısıtlama, mal vermeyi reddetme ve yeniden satış fiyatını belirleme yollarıyla 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 20.06.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak;

  • Anka Mobil Tedarik A.Ş.
  • DMarket Elektronik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.

hakkında soruşturma açılmasına, 19-22/326-M sayı ile karar verdi.

* Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.