Kurul Kararı

Kurul Karar No : 19-21/311-135 Kurul Karar Türü : Birleşme ve Devralma Kurul Karar Tarihi : 13.6.2019
Panalpina Welttransport Holding AG ve iştiraklerinin tek kontrolünün DSV A/S tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.

Davalar