Yaş Meyve ve Sebzelerin Toptan Satışı Alanında Faaliyet Gösteren 24 Teşebbüs Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı 10 Ocak 2020 Tarihinde Yapılacak (5.12.2019)

Yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı ile iştigal eden teşebbüslerin rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 10 Ocak 2020 tarihinde saat 14.00’da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 31 Aralık 2019 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.