Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Cevaplı Soru Kitapçıkları (16.10.2018)

14 Ekim 2018 Pazar günü yapılan Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Cevaplı Soru Kitapçıklarına adaylar aday.ankara.edu.tr internet adresinden sisteme giriş yaparak ulaşabilirler.

Adaylar sınav sorulara ilişkin itirazlarını 22 Ekim 2018 17:00'ye kadar sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile Rekabet Kurumu Başkanlığı’na yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın TC kimlik numarası, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ve Usulüne uygun yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.