Kurul Kararı

Kurul Karar No : 19-22/352-158 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 20.6.2019
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin kararları ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası.

Davalar