Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı (13.8.2018)

Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.’nin yaptığı sözleşmelerle piyasaya yeni girecek teşebbüsleri engellemek ve rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

02.08.2018 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal etmediğine, dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen şirkete idari para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verildi.

Yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 02.08.2018 tarih, 18-24/428-201 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.