Roche Müstahzarları San. A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı (27.9.2018)

Roche Müstahzarları San. A.Ş.'nin, ecza depolarına ihracat yasağı hükmü içeren sözleşmenin imzalanmasını şart koşmak, bu şartı kabul etmeyen şikayetçiye 2010 yılından itibaren mal vermeyi reddetmek ve Roche ürünlerinin şikayetçiye satılmaması yönünde diğer ecza depolarına baskı yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma, konuya ilişkin olarak verilen şikayetin reddi ve soruşturma açılmaması yönündeki 17.06.2010 tarihli ve 10-44/785-262 sayılı Kurul kararının, Danıştay 13. Dairesinin, 16.12.2016 tarih ve 2010/4617 E., 2016/4241 K. sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine başlatılmıştı.

Yargı kararında işaret edilen hususlar da göz önünde bulundurularak, Rekabet Kurulunun 08.06.2017 tarih ve 17-19/306-M sayılı kararı ile yürütülen soruşturmada, 26.09.2018 tarihinde dosyanın müzakeresi sonucunda; Roche Müstahzarları San. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’u ihlal etmediğine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.

Yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 26.09.2018 tarihli ve 18-34/577-283 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.