Fordham Üniversitesi 45. Uluslararası Antitröst Hukuku ve Politikası Konferansına Katılım (11.9.2018)

Fordham Üniversitesi Rekabet Hukuku Enstitüsü tarafından 45’incisi düzenlenen Uluslararası Antitröst Hukuku ve Politikası Konferansı 5-8 Eylül 2018 tarihlerinde New York/ABD’de gerçekleştirildi. Konferansa Kurumumuzu temsilen Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer TORLAK, Daire Başkanı Ali ARIÖZ ve Rekabet Uzmanı İbrahim Hilmi KOÇAK katıldı.

Konferansın ilk günü kamuoyuna kapalı olarak gerçekleştirilen Başkanlar Toplantısında “Rekabet ve Büyük Veri” ile “Hakimiyet Çağı” oturumları gerçekleştirildi. İlk oturumda büyük verinin yeni ve güvenilir bir izleme aracı olup olmadığı, büyük verinin antitröst analizlerinde temel unsur olup olmadığı konuları ele alındı. İkinci oturumda ise özellikle dijitalleşen pazarlarda hakim durumda olmanın network etkileri ve etkinlikler dikkate alındığında kötü olup olmadığı ile geleneksel pazarlarda kullanılan araçların dijitalleşen pazarlarda da geçerliliğini koruyup korumadığı konuları kamuoyuna kapalı bir şekilde 26 farklı ülke rekabet otoritesi başkanları tarafından tartışıldı.

Konferansın ikinci günü kamuoyuna açık gerçekleştirildi. İkinci günde; “antitröst ve popülizm”, “dikey pazarlarda ayrışma veya yakınsama”, “sağlık ve rekabet hukuku alanında yaşanan gelişmeler” üç farklı panelde ele alındı.

Konferansın son gününde ise “dünyadaki birleşme&devralma uygulamaları” ile iş dünyasından yetkililerin de yoğun katılım sağladığı “birden fazla otorite ile muhatap olmanın sebep olduğu risk ve unsurlar” başlıkları tartışıldı.

Rekabet otoriteleri temsilcileri yanında akademisyenler ve iş dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen konferansta değişen ve dönüşen pazarlarla global düzeyde gerçekleşen birleşme&devralma işlemlerinde uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulduğunun altı çizildi.