Kamu Görevi ve Etik

Adı-Soyadı

Unvanı


Arslan NARİN
II. Başkan
Etik Komisyonu Başkanı
312-2914028
Hakan Deniz KARAKOÇ
Daire Başkanı
Etik Komisyonu Üyesi
312-2666831
Mehmet YANIK
Daire Başkanı
Etik Komisyonu Üyesi
312-2666865

Kamu Görevlileri Etik Rehberi

Kamu Görevlileri Etik Kurulu