Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciliği A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 2 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. (9.8.2018)

Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciliği A.Ş.’nin Bandırma Limanı’nda Ro-Ro taşımacılığı yapan teşebbüslere verdiği liman hizmetlerinde aşırı fiyat uyguladığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 2 Ekim 2018 tarihinde saat 14.00’de yapılacak. 

Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 24 Eylül 2018 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.