Kurul Kararı

Kurul Karar No : 19-21/309-134 Kurul Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet Kurul Karar Tarihi : 13.6.2019
Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği Tüzüğünde yapılan değişikliklere menfi tespit verilmesi talebi.

Davalar