Kurul Kararı

Kurul Karar No : 19-30/448-193 Kurul Karar Türü : Birleşme ve Devralma Kurul Karar Tarihi : 29.8.2019
Saudi Basic Industries Corporation’ın tek kontrolünün Saudi Arabian Oil Company tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.

Davalar