Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 5.7.2019 Dosya No : 2019-4-38
Niteliği : Devralma Pazar : -,Diğer,Taşıma işleri komisyonculuğu hizmetleri
- Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. - MTL Oto Tic A.Ş.
Tarih : 5.7.2019 Dosya No : 2019-3-35
Niteliği : Devralma Pazar : Pazar tanımı yapılmamıştır.
METRO AG, EP-Global Commerce a.s.
Tarih : 4.7.2019 Dosya No : 2019-1-043
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Makina ve teçhizat
-JFE Chemical Corporation -Baovvu Carbon Materials & Technology Corporation
Tarih : 2.7.2019 Dosya No : 2019-4-037
Niteliği : Devralma Pazar : Otomotiv
- Hitachi Automotive Systems, Ltd. - Chassis Brakes Intemational B.V.
Tarih : 1.7.2019 Dosya No : 2019-3-34
Niteliği : Devralma Pazar : Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri
Natura Cosmeticos, Avon Products, Inc.
Tarih : 28.6.2019 Dosya No : 2019-1-42
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Enerji
-Apollo Management, L.P. -Ares Management Corporation -JVco
Tarih : 25.6.2019 Dosya No : 2019-4-036
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Otomotiv
- Daimler AG. - Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd.
Tarih : 25.6.2019 Dosya No : 2019-4-035
Niteliği : Devralma Pazar : Finans
- İyzi Ödeme ve Elektironik Para Hizmetleri A.Ş - Naspers Ltd. - MIH PayU.B.V
Tarih : 20.6.2019 Dosya No : 2019-3-31
Niteliği : Devralma Pazar : Pazar tanımı yapılmamıştır.
Leonard Green & Partners L.P. Ares Management Corporation Press Ganey Associates, Inc.
Tarih : 18.6.2019 Dosya No : 2019-2-17
Niteliği : Devralma Pazar : Pazar tanımı yapılmamıştır.
FIT Bilgi İşlem Sistemleri Servisleri Sanayi ve Ticaret AŞ-HgCapital LLP