2019 Yılı Yaz Dönemi Katılım Belgeli Rekabet Hukuku Staj Programı Tamamlandı (22.7.2019)

Kurumumuz bünyesinde, üniversite öğrencilerine yönelik olarak 08 – 19 Temmuz 2019 tarihleri arasında iki hafta süreli Katılım Belgeli Rekabet Hukuku Staj Programı düzenlendi. Anılan programın ilk haftasında ağırlıklı olarak teorik eğitim verildi. Bu kapsamda, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’daki rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, uyumlu eylemler ve kararlar, muafiyet, hakim durumun kötüye kullanılması ve birleşme-devralmalarla ilgili temel maddeler ile anılan maddelere ilişkin örnek kararlar ve Rekabet Kurumunun inceleme ve araştırmalarındaki usul kuralları konusunda meslek personeli tarafından sunum yapıldı. Programın ikinci haftasında stajyerler, gruplar halinde hazırladıkları örnek olay çalışmaları ile öğrenmiş oldukları teorik bilgileri uygulama imkânı buldu. Katılım Belgeli Rekabet Hukuku Staj Programı 19 Temmuz 2019 tarihinde, Rekabet Kurumu Başkan V. Adem BİRCAN ve Kurum personelinin katılımıyla gerçekleştirilen katılım belgesi töreni ile sona erdi.