Gürcistan Rekabet Otoritesi Tarafından Düzenlenen “Rekabet Politikası – Güncel Eğilimler ve Zorluklar” Başlıklı Konferansa Katılım (12.10.2018)

28-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Gürcistan Rekabet Otoritesi tarafından Gürcistan’ın Başkenti Tiflis’te “Rekabet Politikası – Güncel Eğilimler ve Zorluklar” başlıklı bir konferans düzenlenmiştir. Konferansa Kurumumuzu temsilen V. Denetim ve Uygulama Daire Başkanı Özgür BAL ve Rekabet Uzman Yardımcısı Nezir Furkan KIRAN katılmıştır. “Rekabet Uygulamalarının Geleceği”, “Uygulamalardaki Engeller: Dijitalleşme”, “Kurumsal Düzenlemeler: Bağımsızlık ve Yeterlilik”, “İlaç Sektöründe Rekabet” gibi konuların tartışıldığı Konferansta V. Denetim ve Uygulama Daire Başkanı Özgür BAL tarafından “Türkiye Rekabet Hukukunda Güncel Karar Özetleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirilmiştir. ​