Kurul Kararı

Kurul Karar No : 18-42/664-325 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 8.11.2018
Maya üreticilerinin ve/veya bayilerinin aralarında anlaşarak fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları iddiası.

Davalar