Sigorta Pazarında Faaliyet Gösteren 8 Teşebbüs Hakkında Soruşturma Açıldı (6.6.2018)

Risk kapasitesi büyük işler (proje finansmanı dahil olmak üzere) ihtiyari sigorta pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına ilişkin yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 03.05.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;

  • Aksigorta A.Ş.
  • Allianz Sigorta A.Ş.
  • Axa Sigorta A.Ş.
  • Dubai Starr Sigorta A.Ş.
  • Ergo Sigorta A.Ş.
  • Eureko Sigorta A.Ş.
  • Sompo Japan Sigorta A.Ş.
  • Zurich Sigorta A.Ş.

hakkında soruşturma açılmasına, 18-13/240-M sayı ile karar verdi.

* Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.