Detay

Tarih : 6.11.2019 Dosya No : 2019-3-67
Niteliği : Devralma Pazar : Temel eczacılık ürünlerinin imalatı
Rohto Pharmaceutical Co Ltd., Rebul Holding A.Ş., Rohto Pharmaceutical Co Ltd.
İşbu bildirimin konusu işlem bir tarafta ALICI sıfatıyla Rohto Pharmaceutical Co Ltd., diğer tarafta SATICILAR sıfatıyla Kerim Müderrisoğlu, Kamil Korel Bingöl ve Nüket Filiba arasında imzalanan sözleşmeler kapsamında, SATICILAR’ın işlem öncesinde %100’üne sahip oldukları Rebul Holding A.Ş.’nin toplam sermayesinin %20’sini temsil eden payların sermaye artırım yoluyla Rohto Pharmaceutical Co Ltd. tarafından devralınması işlemidir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıdaki elektronik formu doldurabilirler.
Önemli Not :
1) "Ad – Soyad", "T.C. Kimlik Numarası", "Telefon" ve "E-posta" bölümleri mutlaka doldurulmalıdır.
2) Girilen "Ad-Soyad" bilgisi ile "T.C. Kimlik Numarası" bilgisinin uyuşmaması halinde iletilen bilgiler dikkate alınmayacaktır.
3) Sunulan bilgi, belge ya da görüşün gizli tutulması talebi varsa, bu durum "Konu" bölümünde belirtilmelidir.

Ad Soyad
(Varsa) Temsil Edilen Şirket
TC Kimlik Numarası
Telefon
E-Posta
Konu
Ek

Sadece ".xls", ".xlsx", ".csv", ".doc", ".docx", ".ppt", ".pptx", ".pdf", ".txt" formatındaki dosyaları yükleyebilirsiniz. Yüklenebilecek dosya sayısı 10 ile sınırlıdır.