TTNET A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı. (31.8.2018)

TTNET A.Ş.’nin sabit genişbant internet hizmetleri ile ödemeli TV hizmetlerini içeren paketler sunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 

27.08.2018 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; TTNET A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal etmeğine, dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 27.08.2018 tarih, 18-29/497-238 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.