Kurul Kararı

Kurul Karar No : 19-12/145-66 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 13.3.2019
Yozgat ilinde faaliyet gösteren hazır beton firmalarının birlikte fiyat belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri iddiası.

Davalar