Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 18.10.2018 Dosya No : 2018-3-75
Niteliği : Devralma Pazar : Bira Pazarı
Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş., Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş.
Tarih : 18.10.2018 Dosya No : 2018-3-74
Niteliği : Devralma Pazar : Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemi pazarı
The Andersons, Inc., Lansing Trade Group, LLC
Tarih : 12.10.2018 Dosya No : 2018-4-052
Niteliği : Devralma Pazar : Konteyner terminali hizmetleri
Socar Turkey Enerji Anonim Şirketi APM Terminals Turkey Holding Anonim Şirketi
Tarih : 11.10.2018 Dosya No : 2018-2-046
Niteliği : Devralma Pazar : Telekomünikasyon ekipman ve parçalarının toptan ticareti, uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş., ASELSAN Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Tarih : 11.10.2018 Dosya No : 2018-1-71
Niteliği : Birleşme Pazar : Madencilik
Peabody Energy Corporation-Peabody Southeast Mining LLC-Drummond Company, Inc
Tarih : 10.10.2018 Dosya No : 2018-4-050
Niteliği : Devralma Pazar : Ro-Ro taşımacılığı hizmetleri
DP World Limited Unifeeder A/S
Tarih : 9.10.2018 Dosya No : 2018-5-046
Niteliği : Devralma Pazar : Demir Çelik ve Diğer Metaller
Aleris Corporation Hindalco Industries Limited Novelis Inc.
Tarih : 8.10.2018 Dosya No : 2018-5-045
Niteliği : Devralma Pazar : Demir Çelik ve Diğer Metaller
Gür Metal Hassas Döküm San. ve Tic. A.Ş., Gürtek Metal San. ve Tic. A.Ş. ve Tusaş Motor San. A.Ş.
Tarih : 4.10.2018 Dosya No : 2018-1-69
Niteliği : Devralma Pazar : Madencilik
-Quattroduedue Holding B. V. -INTEK GROUP S.p.A
Tarih : 1.10.2018 Dosya No : 2018-1-68
Niteliği : Devralma Pazar : Kimyasal Ürünler
-ARLANXEO Holding B.V. -Aramco Overseas Holdings Coöperatief U.A.