Misyonumuz ve Vizyonumuz

Kurum olarak misyonumuz; rekabet ortamının sağlanması, korunması ve geliştirilmesidir. Bu doğrultuda;

  • Rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları, hakim durumun kötüye kullanılmasını ve rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve devralmaları önlemek üzere piyasaları izlemek, düzenlemek ve denetlemek, 
  • Rekabet kültürünü yaygınlaştırmak ve kamunun karar ve eylemlerinin rekabetçi anlayışa göre oluşturulması için gereken tasarruflarda bulunmak, 
  • Rekabet hukuku, iktisadı ve politikasına ilişkin araştırmalar yapmak, politika geliştirmek ve makro ekonomik politikaların oluşmasına rekabet politikası yönüyle katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. 

    Kurum olarak vizyonumuz; dünyanın önde gelen rekabet otoritelerinden ve Türkiye’nin örnek alınan kamu kurumlarından biri olmaktır. Bu kapsamda; 


  • Rekabet hukuku, iktisadı ve politikalarına yon verecek fikri açılımlar, 
  • Etkin işleyen rekabetçi piyasaların oluşması ve korunmasının sağlanarak, tüketici refahını artıran faaliyetler, 
  • Sahip olunan insan kaynağı, yönetim tarzı ve örgütsel yapı,

vizyonumuzun önemli boyutlarını oluşturmaktadır.