Burdur İlinde Faaliyet Gösteren 10 Otogaz İstasyonu Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı 02 Ocak 2020 Tarihinde Yapılacak (22.11.2019)

Burdur il merkezinde faaliyet gösteren istasyonların otogaz LPG ve akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını aralarında anlaşarak yükseltmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 02 Ocak 2020 tarihinde saat 14:00’da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 23 Aralık 2019 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.