Kurul Kararı

Kurul Karar No : 19-17/235-106 Kurul Karar Türü : Birleşme ve Devralma Kurul Karar Tarihi : 2.5.2019
EWE Turkey Holding A.Ş.’nin tek kontrolünün SOCAR Turkey Enerji A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.

Davalar