Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 19.2.2019 Dosya No : 2019-5-011
Niteliği : Devralma Pazar : Turizm, Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri
Garanti Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş., TT Hotels Turkey Otel Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş. ve D-Resort Grand Azur Otel
Tarih : 13.2.2019 Dosya No : 2019-4-008
Niteliği : Devralma Pazar : Lojistik
Ekol Lojistik A.Ş.,Rigond Finance S.A.R.L
Tarih : 11.2.2019 Dosya No : 2019-5-010
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Diğer
Vicat S.A. ve Bikiltaş Enerji Petrol Madencilik İnşaat A.Ş.
Tarih : 11.2.2019 Dosya No : 2019-1-4
Niteliği : Devralma Pazar : Enerji
Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Eaton Capital Unlimited Company
Tarih : 8.2.2019 Dosya No : 2019-2-004
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Buhar ve İklimlendirme Temini pazarı
Mitsubishi Heavy Industries Air-Conditioning Europe, Ltd. ve Form VRF Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ
Tarih : 7.2.2019 Dosya No : 2019-5-009
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
IVL Grubu- OP Lohia Grubu
Tarih : 7.2.2019 Dosya No : 2019-5-007
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Mitsubishi Corporation, ECF
Tarih : 7.2.2019 Dosya No : 2019-5-008
Niteliği : Devralma Pazar : İnşaat Malzemeleri
Lotte Advanced Materials Co. Ltd. / Peker Yüzey Tasarımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarih : 28.1.2019 Dosya No : 2019-3-5
Niteliği : Devralma Pazar : Nişasta bazlı şeker pazarı
Tat Nişasta İnş. San. Tic. A.Ş., Tosmur Yatırım A.Ş., Tezcanlar Yatırım A.Ş., OMNIA Nişasta A.Ş.
Tarih : 23.1.2019 Dosya No : 2019-5-006
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Texhong Textile Turkey Tekstil Ltd. Şti. ve Başyazıcıoğlu tekstil San. ve Tic. A.Ş.