Toyota Motor Corporation-Panasonic Corporation (23.5.2019)

Karar Sayısı : 19-19/272-119 Karar Tarihi : 23.5.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Toyota Corporation ve Panasonic Corporation tarafından, prizmatik lityum-iyon otomotiv akülerinin Ar-Ge, üretim ve satışı ile diğer otomotiv akü teknolojilerine yönelik Ar-Ge faaliyetleriyle iştigal edecek bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.