Kurul Kararı

Kurul Karar No : 19-33/484-207 Kurul Karar Türü : Birleşme ve Devralma Kurul Karar Tarihi : 26.9.2019
Webhelp SAS ve iştiraklerinin tek kontrolünün Marnix SAS aracılığıyla Groupe Bruxelles Lambert SA tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.

Davalar