Kurul Kararı

Kurul Karar No : 18-48/746-360 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 20.12.2018
Beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat artırdıkları ve bayilerine mal vermeyi reddettikleri iddiası.

Davalar