Kurul Kararı

Kurul Karar No : 19-16/231-103 Kurul Karar Türü : Birleşme ve Devralma Kurul Karar Tarihi : 18.4.2019
Whirlpool Corporation’ın kompresör üretimi iş kolu olan Embraco’nun tek kontrolünün Nidec Corporation tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.

Davalar