Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayı/Tarihi:
/
Yayımlanma Tarihi : 26.3.2019 Karar Sayısı : 18-49/764-369 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 27.12.2018 Karar Türü : Rekabet İhlali
İzmir merkez ve çevre ilçelerinde yer alan limanlara / limanlardan karayoluyla konteyner taşımacılığı yapan teşebbüslerin fiyat tespiti ve müşteri paylaşımı yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti.
Yayımlanma Tarihi : 26.3.2019 Karar Sayısı : 18-48/749-362 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.12.2018 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Straumann Holding AG’nin, iştiraki Instradent AG aracılığıyla Zinedent İmplant Üretim A.Ş.’nin tek kontrolünü devralması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 26.3.2019 Karar Sayısı : 18-33/556-274 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 19.9.2018 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ürünlerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 20.3.2019 Karar Sayısı : 18-39/621-301 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 17.10.2018 Karar Türü : Rekabet İhlali
TTNET A.Ş.'nin perakende sabit genişbant internet erişim hizmetleri pazarında sunduğu Hepsi Dahil Kampanyası’nın dışlayıcı nitelikte olduğu ve rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 18.3.2019 Karar Sayısı : 18-49/766-371 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 27.12.2018 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
ArcelorMittal Holdings AG tarafından elden çıkarılan bazı çelik varlıklarının Liberty Steel East Europe Bidco Limited ve Liberty House Group Pte Ltd aracılığıyla Sanjeev Gupta tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 18.3.2019 Karar Sayısı : 18-49/761-367 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 27.12.2018 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Kellogg Med Gıda Ticaret Ltd. Şti.’nin tek kontrolünün Kellogg Europe Treasury Services Limited aracılığıyla Kellogg Company tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 18.3.2019 Karar Sayısı : 18-43/685-338 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.11.2018 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 2017-4-10 sayılı Ambarlı Limanı Nihai İnceleme dosyası kapsamında verdiği 08.05.2018 tarihli ve 18-14/267-129 sayılı kararına itiraz edilmesi ve söz konusu işlemin tekrar değerlendirmeye alınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 18.3.2019 Karar Sayısı : 18-42/670-329 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.11.2018 Karar Türü : Rekabet İhlali
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ve TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin toplu kısa mesaj ihalelerinde kısa mesaj sonlandırma ücretlerinin altında teklifler vererek rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 18.3.2019 Karar Sayısı : 18-49/762-368 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 27.12.2018 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
D.Med Consulting GmbH hisselerinin %51’inin, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA’nın tamamına sahip olduğu iştiraki Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH, Bad Homburg v.d.H., Germany tarafından KR² GmbH’den devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 18.3.2019 Karar Sayısı : 18-41/656-320 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 1.11.2018 Karar Türü : Rekabet İhlali
Mobilya hammaddesi olan sünger sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyatlarını artırdığı iddiası.