Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı. (23.12.2019)

Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti.’nin fiili münhasırlık uygulamak ve yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

19.12.2019 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti.’nin 4054 sayılı Kanun’u ihlal etmediğine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası uygulanmasına, gerek olmadığına karar verildi.

Yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 19.12.2019 tarih, 19-45/767-329 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.