Rekabet Kurulu Üyeliklerine Atama (27.7.2018)

25 Temmuz 2018 tarihli ve 30489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/46 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rekabet Kurulu üyeliklerine atanan Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 26 ncı maddesi uyarınca 27 Temmuz Cuma günü saat 15.00’da Yargıtay’da düzenlenen yemin töreninde yemin ederek görevlerine başladılar.