Kurul Kararı

Kurul Karar No : 19-30/449-194 Kurul Karar Türü : Birleşme ve Devralma Kurul Karar Tarihi : 29.8.2019
Robert Bosch Packaging Technology GmbH’nin tek kontrolünün CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. tarafından devralınması işlemi.

Davalar