Kurul Kararı

Kurul Karar No : 19-22/331-148 Kurul Karar Türü : Birleşme ve Devralma Kurul Karar Tarihi : 20.6.2019
Alpla Holding GmbH ve BillerudKorsnäs Venture AB tarafından EcoXpac A/S üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verilmesi talebi.

Davalar