Kurul Kararı

Kurul Karar No : 18-27/440-210 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 8.8.2018
Patates ve soğan ticaretiyle iştigal eden teşebbüslerin rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulundukları iddiası.

Davalar