Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı 18 Aralık 2019 Tarihinde Yapılacak (8.11.2019)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Konya İl Temsilciliğinin almış olduğu komisyon kararı ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 18 Aralık 2019 tarihinde saat 10.30’da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 09 Aralık 2019 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.